Oceňování nemovitých věcí

Provádím oceňování nemovitých věcí (odhad ceny nemovitosti) pro potřeby převodu nemovitých věcí, úvěrového řízení, realizaci dědického řízení, vypořádání podílového spoluvlastnictví nebo společného jmění manželů a daňové účely, cena nemovitosti za m2. Jinými slovy provádím odhad ceny nemovitosti pro dědické řízení, odhad ceny nemovitosti pro hypotéky apod.

Jaká bude cena posudku?

Jako certifikovaný odhadce Vám poskytuji služby určení ceny nemovitostí pro potřeby prodeje nebo koupě nemovitosti, převodu nemovitosti, úvěrové řízení, daňových povinností, dědických řízení, vypořádání společného jmění manželů (SJM) a dalších viz. INFORMACE.

Při vypracování dokumentace zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, nepromítám zde ani mimořádné okolnosti trhu, tedy stav tísně kupujícího/prodávajícího, stejně jako tíživé důsledky přírodních či jiných kalamit, ani osobními poměry tedy vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, včetně zvláštní hodnoty přikládané majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

Více informací o ceně posudku zde »

K čemu je zapotřebí odhad?

Znalecký posudek nemovité věci je v dnešní době především zapotřebí:

  • Při prodeji nebo koupi nemovité věci.
  • Při žádosti o hypotéku na bydlení.
  • Pro daňové účely, daň z nabytí nemovitosti.
  • Pro potřeby dědického řízení.
  • Pro darovací smlouvu.
  • Pro vypořádání podílového spoluvlastnictví.
  • Pro vypořádání společného jmění manželů.
  • Pro výkon exekuce.
  • Pro oceňování věcných břemen.

Blog

Přečtěte si, zajímavosti z oblasti posudků

Víte, co vše ovlivňuje cenu nemovité věci (nemovitosti)?

Víte, co vše ovlivňuje cenu nemovité věci (nemovitosti)?

V roce 2021 jsme všichni zaznamenali významný pohyb cen nemovitostí. Pro kupující, bohužel, směrem nahoru. Prodávající a majitelé nemovitostí to asi vidí jinak a jsou naopak rádi, že jim jejich investice do nemovitostí rostou.
Zhroutí se nebo rozroste trh s nemovitostmi v roce 2022?

Zhroutí se nebo rozroste trh s nemovitostmi v roce 2022?

V předešlých letech 2020 a 2021 pandemie COVID zamíchala s kartami v celé společnosti a rok 2021 můžeme označit za průlomový ve vývoji cen realitního trhu v celém světě, ale především v České republice. S rostoucí inflací lidé začali uvažovat,