Ceník

Jako certifikovaný odhadce Vám poskytuji služby určení ceny nemovitostí pro potřeby prodeje nebo koupě nemovitosti, převodu nemovitosti, úvěrové řízení, daňových povinností, dědických řízení, vypořádání společného jmění manželů (SJM) a dalších viz. INFORMACE. Při vypracování dokumentace zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, nepromítám zde ani mimořádné okolnosti trhu, tedy stav tísně kupujícího/prodávajícího, stejně jako tíživé důsledky přírodních či jiných kalamit, ani osobními poměry tedy vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím, včetně zvláštní hodnoty přikládané majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim.

Dokumentace je vypracována ve formátu znaleckého posudku, který vychází z doporučení Ministerstva spravedlnosti České republiky zveřejněného na portálu pro znalce justice.cz1, který vychází z nové právní úpravy zákona č. 254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech prováděcí vyhláškou č. 503/2020 Sb. o výkonu znalecké činnosti.“

1Portál pro znalce i širokou veřejnost jehož úkolem je informování o právních úpravách z.č.254/2019 Sb., o znalcích, znaleckých kancelářích a znaleckých ústavech.  https://znalci.justice.cz/dokumenty/#dokument

 
  Popis služby Zpracování ocenění Počet kopií Záloha na místě Celková cena ocenění
Oceňování rodinných domů 1 týden 2 ks 800,- Kč  OD 4500,- Kč

Dle náročnosti + mimo Ostravu 5,- Kč/km náklady na dopravu.

Jedná se o nemovité věci typu rodinný dům, vila, chata, rezidence, venkovské sídlo…
  Popis služby Zpracování ocenění Počet kopií Záloha na místě Celková cena ocenění
Oceňováni bytových jednotek 1 týden 2 ks 800,- Kč OD 3500,- Kč

Dle náročnosti + mimo Ostravu 5,- Kč/km náklady na dopravu.

Jedná se o nemovité věci typu byt, mezonetový byt, garsoniéra, družstevní i v osobním vlastnictví…

  Popis služby Zpracování ocenění Počet kopií Záloha na místě Celková cena ocenění
Oceňování činžovních domů 2 týdny 2 ks 2000,- Kč OD 8000,- Kč

Dle náročnosti + mimo Ostravu 5,- Kč/km náklady na dopravu.

Jedná se o nemovité věci typu byt, panelový nebo cihlový bytový dům…
  Popis služby Zpracování ocenění Počet kopií Záloha na místě Celková cena ocenění
Oceňování pozemků a vodních děl 1 týden 2 ks DOHODOU

DOHODOU

Dle náročnosti + mimo Ostravu 5,- Kč/km náklady na dopravu.

Jedná se o nemovité věci typu stavební parcely, zahrady, lesy, louky, zemědělská půda…
  Popis služby Zpracování ocenění Počet kopií Záloha na místě Celková cena ocenění
Oceňování garáží, dílen, zázemí 1 týden 2 ks 500,- Kč

OD 2000,- Kč

Dle náročnosti + mimo Ostravu 5,- Kč/km náklady na dopravu.

Jedná se o nemovité věci typu garáž, dílna, skladové prostory…
  Popis služby Zpracování ocenění Počet kopií Záloha na místě Celková cena ocenění
Oceňování věcných břemen 1 týden 2 ks DOHODOU

DOHODOU

Dle náročnosti + mimo Ostravu 5,- Kč/km náklady na dopravu

Právo vjíždět a vcházet (právo obslužnosti) …

Platební podmínky

Při místním šetření, jedná se o smluvenou schůzku u nemovitosti, a podpisu smlouvy zaplatíte zálohu v hotovosti viz ceník. Při předávání hotové dokumentace doplatíte zbývající část fakturované položky, buď v hotovosti nebo ve prospěch mého účtu (zde bude číslo účtu, až budu mít).

Nejsem plátce DPH.

Cena dopravy v rámci Ostravy je zdarma.

Cena dopravy mimo Ostravu je 5,- Kč/km.“

Postup realizace

Po obdržení žádosti o zpracování znaleckého posudku na nemovitost vás do 24 h (většinou dříve) kontaktuji telefonicky a domluvíme se na detailech vašeho požadavku. Následuje osobní návštěva nemovitosti tzv. místní šetření, provedu fotodokumentaci, zaměření a zeptám se Vás na potřebné informace k nemovitosti (vyplníme spolu formulář). Je vhodné mít připraveny doklady (nejsou podmínkou, ale umožní zpřesnění ocenění):

  • Doklady o nabytí vlastnictví.
  • Doklady omezující vlastnická práva.
  • Prováděcí předpisy pro nakládání s nemovitostí.
  • U staveb oceňovaných výnosovým způsobem doložit údaje o výši nájemného/pronajímané ploše.
  • Stavební/projektovou dokumentaci.
  • Soupis realizovaných rekonstrukcí.
  • Informace o skutečném stavu.
  • Výpis z Katastru nemovitostí ne starší 3 měsíců.“

Na místě sepíšeme závaznou objednávku, zaplatíte zálohu. Následně v dohodnutém termínu předám znalecký posudek ve dvou vyhotoveních a vy uhradíte zbývají část ceny ocenění.

V případě potřeby většího počtu kopií znaleckého posudku, účtuji 80 Kč za každou kopii navíc.