Víte, co vše ovlivňuje cenu nemovité věci (nemovitosti)?

Víte, co vše ovlivňuje cenu nemovité věci (nemovitosti)?

V roce 2021 jsme všichni zaznamenali významný pohyb cen nemovitostí. Pro kupující, bohužel, směrem nahoru. Prodávající a majitelé nemovitostí to asi vidí jinak a jsou naopak rádi, že jim jejich investice do nemovitostí rostou.

Podíváme-li se na tvorbu ceny nemovitosti z pohledu odhadce, je nutné konstatovat, že se jedná o poměrně náročný výpočet, vyžadující znalost problematiky. Asi každého napadne, že má značný vliv na cenu nemovitosti její velikost, umístění a stav. Fakt, že rodinný dům v Praze stojí jiné peníze, než ten v Orlové (nebo v podstatě kdekoli v ČR) je známý. Tento fakt je dán především tím, že v Praze je mnohem větší poptávka po bydlení. Dále je zde větší průměrný příjem pracujících obyvatel a majitelé se nebojí říci za svou nemovitost více.

Jenže tyto tři faktory jsou jen střípek onoho výpočtu ceny. Odhadce musí brát zřetel na spoustu dalších kritérií, které mají vliv na cenu nemovitosti. Mezi ně patří např. stavební technologie, použité materiály a konstrukce, užití samotné stavby a její technické vybavení, zasíťování stavby, množství, stav a velikost venkovních úprav, dopravní dostupnost, parkovací možnosti, komerční využití stavby atd.

Na jeden výše zmíněný faktor „parkování“ je brán v posledních několika letech obzvláště velký důraz. Z parkování v městských částech se stává kult a moderní stavby bez jednoho, nejlépe dvou parkovacích místy se stávají neprodejnými nemovitostmi. Není problém, aby cena parkovacího místa navýšila cenu Pražského bytu i o 700 tisíc Kč a mnohdy i více. Za to si koupíte garsonku. Pravda v částech obcí, kde se lidé k nákupu nemovitostí nehrnou, ale i taková místa v ČR stále máme.

Vliv na cenu nemovitosti, ale mají také jiné faktory jako nezaměstnanost v dané lokalitě, složení obyvatel, přítomnost městské hromadné dopravy, věcná břemena, ale třeba i taková drobnost jako je/jsou nepříjemný/í soused/é.

Tímto výčtem zohledněných faktorů ocenění nekončí. Množství všech faktorů majících vliv na výslednou cenu nemovitosti je obrovské a osoba odhadce je musí všechny zohlednit, aby dospěl k takové ceně nemovitosti, která je v danou dobu na trhu prodejná. Nač by Vám bylo ocenění, které sice Vaši nemovitost ocení do nebeských výšin, ale nenašel by se nikdo, kdo by jí za danou cenou koupil. Výsledná cena musí reflektovat všechny náklady na stavbu a její případnou rekonstrukci a zároveň aktuální situaci na trhu, tedy vzájemný stav poptávka a nabídky ku prospěchu jak prodávajícího, tak uspokojení kupujícího.

MV